in màng co nắp chai, lọ

Màng co nắp chai dùng để bảo vệ sản phẩm, trang trí sản phẩm, quảng bá thương hiệu và giúp chống bụi bẩn, niêm phong sản phẩm, tiết kiệm chi phí

Màng co nắp chai dùng cho các loại thực phẩm, mĩ phẩm và các sản phẩm khác

Sản phẩm khác

0981 886 772

Địa chỉ